Danes je 16.1.2021

Vsebina, dostopna naročnikom
Input:

Pristojnosti inšpektorjev Inšpektorata RS za delo

8.11.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

1.1 Pristojnosti inšpektorjev Inšpektorata RS za delo

Ana Vran

Inšpektorat Republike Slovenije za delo (»Inšpektorat«) izvaja nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, in sicer v skladu z Zakonom o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 19/14 s spremembami, »ZID«) in Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07, »ZIN«). Navedena zakona določata splošna načela inšpekcijskega nadzora,

Dostop do vsebine imajo naročniki modula:
Inšpekcija v podjetju Profi
Naročnina

Dostop do plačljivih dokumentov

Registracija

Periodične novice

ali prijava.