Danes je 26.5.2020

Maj 2020

10.5.2020
 • Javni sektor: Poročanje na FURS o izdanih računih iz vezane knjige računov za pretekli mesec
11.5.2020
 • Javni sektor: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb
15.5.2020
 • Javni sektor: Skrajni rok za izdajo računa za dobave znotraj Unije, ki so bile opravljene v prejšnjem mesecu
18.5.2020
 • Javni sektor: Poročanje podatkov o plačah v ISPAP
 • Javni sektor: Plačilo dajatev od plač FURS (oz. najkasneje peti dan po dnevu izplačila plač)
20.5.2020
 • Javni sektor: Izplačilo plač delojemalcem in oddaja REK-1 obrazca na FURS (oz. takrat, ko je dan izplačila)
 • Javni sektor: Rekapitulacijsko poročilo ter obračun DDV
21.5.2020
 • Javni sektor: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
29.5.2020
 • Javni sektor: Obračun DDV (če ni rekapitulacijskega poročila) in plačilo DDV
31.5.2020
 • Javni sektor: Poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
 • Javni sektor: Poročanje neobdavčenih izplačil v aprilu, za katerega ni bilo poročanja ob izplačilu, na REK obrazcu
Inšpekcija v podjetju