Danes je 28.10.2020

On-line seminar

Katere ukrepe prinaša PKP5?

Prijavite se na on-line seminar V ŽIVO

Najbližji termin: 02. 11. 2020
Čas: 10.00 - 11.00
Cena: 89,00 EUR
Število razpoložljivih mest: 50

Naroči    Več informacij

Kaj je on-line seminar?

Najnovejši članki

Vlada razglasila epidemijo

19.10.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Vlada RS je izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni covid-19 na območju Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 146/2020 z dne 18. 10. 2020). Odlok začne veljati danes in velja 30 dni.

DZ potrdil PKP5

16.10.2020, Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gov.si

Državni zbor je včeraj potrdil predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 oz. PKP5, nekaj ukrepov navajamo v nadaljevanju. Čakanje na delo S PKP5 se nadaljuje ukrep subvencioniranja čakanja na delo doma, in sicer za vse ...

DZ potrdil PKP5

16.10.2020, Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gov.si

Državni zbor je včeraj potrdil predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 oz. PKP5, nekaj ukrepov navajamo v nadaljevanju. Čakanje na delo S PKP5 se nadaljuje ukrep subvencioniranja čakanja na delo doma, in sicer za vse ...

Koronavirus: nekaj rešitev za situacije, s katerimi se delodajalci srečujete v praksi

12.10.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Koronavirus in poslabšanje epidemiološke slike v državi ponovno sproža kar nekaj vprašanj v podjetjih, zato v nadaljevanju objavljamo nekaj rešitev na trenutno kar pogoste situacije, s katerimi se srečujete delodajalci v praksi. Delavec je prejel odločbo o ...

Zaposleni je dobil odločbo o karanteni - ali lahko koristi letni dopust za ta čas?Garancija

9.10.2020, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Zaposleni je dobil odločbo o karanteni. Zanima nas, ali lahko zaposleni koristi letni dopust in s tem ne uveljavljamo odločbe oz. ali mora obvezno imeti karanteno? Odgovor V času odrejene karantene lahko zaposleni dela od doma, če je narava ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Obvestilo delavcu o uveljavljanju kršitve konkurenčne klavzule (vzorec)Garancija

5.10.2020, Odvetniška pisarna Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. Delodajalec __________ [ vstaviti naziv delodajalca in sedež delodajalca ], ki ga zastopa __________ [ vstaviti naziv, ime in priimek osebe, pooblaščene za zastopanje delodajalca ], delavca __________ [ ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Neplačan dopust za delavca v karanteni

5.10.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Delavec, ki je podal odpoved pogodbe o zaposlitvi, je bil najprej na dopustu (država na rdečem seznamu), nato pa je moral še za 14 dni v karanteno - za oboje ni imel dovolj dopusta in nadur, za to razliko je treba obračunati neplačan dopust. Pozor, ...

Objavljeno besedilo predloga PKP5

1.10.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Objavljeno je besedilo predloga Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 oz. t.i. PKP5. Nekaj novosti, ki jih uvaja, navajamo v nadaljevanju. Bolniška odsotnost Delavec bo lahko odsoten z dela do 3 delovne dni v kosu brez ...

Delavca zaradi suma na koronavirus pošljete domov, a je izvid negativen: kako je s plačo?Garancija

30.9.2020, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Delavca smo zaradi bolečega grla in slabšega počutja pri prihodu na delo (proizvodnja) poslali domov (petek). V torek je bil testiran na koronavirus in je bil negativen (prej zaradi velikega povpraševanja na testiranje ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Predlog PKP5: sprememba vstopnega pogoja za čakanje na delo

30.9.2020, Vir: MDDSZ, Vlada RS, gov.si

Vlada RS je sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 oziroma t.i. PKP5, nekaj ukrepov navajamo v nadaljevanju. Karantena Predlog PKP5 predvideva podaljšanje ukrepa 100% nadomestila plače, če je delavcu odrejena ...

več člankov
Najbolj brani članki

Pravice in obveznosti delodajalca ob obisku inšpektorjaGarancija

8.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

Delodajalec mora inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora. Inšpektorju mora dati pisna pojasnila, na vpogled mora dati vso dokumentacijo , ki jo v okviru nadzora zahteva inšpektor in po potrebi dati tudi potrebna ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Nasveti, kaj urediti v podjetju, v izogib sankcijamGarancija

8.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

Večino kršitev, ki jih običajno ugotovijo inšpektorji za delo, bi lahko delodajalci preprečili že s tem, da bi ravnali v celoti v sladu z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi, ki jih zavezujejo pri opravljanju dejavnosti. Ustrezno in učinkovito ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Dokumentacija, ki jo mora imeti delodajalec: kaj lahko pregleda inšpektor?Garancija

8.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

Inšpektor vrši nadzor pri delodajalcu tako, da preverja, ali delodajalec pri poslovanju spoštuje zakone, druge predpise, kolektivne pogodbe in splošne akte iz področja varnosti in zdravja pri delu ter delovnih razmerij, minimalne plače, trga dela, ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Pristojnosti inšpektorjev Inšpektorata RS za deloGarancija

8.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

Inšpektorat Republike Slovenije za delo (»Inšpektorat«) izvaja nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, in sicer v skladu z Zakonom o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 19/14 s spremembami, »ZID«) in Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (Uradni ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Postopek inšpekcijskega nadzoraGarancija

8.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

Postopek inšpekcijskega nadzora se običajno začne (i) po uradni dolžnosti oziroma (ii) na podlagi prijave . Prednostno se obravnavajo tiste prijave, iz katerih izhaja, da bodo izpolnjeni pogoji za izdajo prepovedne odločbe oziroma iz katerih izhaja, ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi
več člankov
Seminarji

Kadrovska šola

Predavateljici: Maja Brajnik, Doris Rakuša

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… Več informacij >>> 

Nadzor zaposlenih na delovnem mestu

Predavateljica: Maja Brajnik

Pri izvajanju nadzora delavcev mora biti delodajalec še posebej previden, saj ga lahko izvaja le znotraj meja dopustnega, kar pomeni, da ta nadzor ne sme nesorazmerno posegati v pravico do zasebnosti delavcev. Na seminarju boste izvedeli, kakšne so meje dopustnega nadzora, ki je sorazmeren glede na poseg v pravico do zasebnosti delavcev ter katere so najbolj ključne točke in »pasti« na katere morajo biti delodajalci še posebej pozorni. Več informacij >>> 

Inšpekcija v podjetju