Danes je 29.7.2021

Najnovejši članki

Vloge za povračilo nadomestila plače za karanteno ali višjo silo (ZNUPZ)

22.7.2021, Vir: Zavod RS za zaposlovanje

... Zavod RS za zaposlovanje obvešča, da lahko delodajalci vložite vloge za povračilo nadomestila plače za karanteno ali višjo silo na portalu za delodajalce. Spomnimo, Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ) določa povračilo nadomestila plače zaradi karantene na domu oz. nemožnosti opravljanja ...

Posodobljena pojasnila o povračilih nadomestila plače za skrajšani delovni čas

22.7.2021, Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, gov.si

... Sprejet Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covid-19 (ZIUPGT) ureja med drugim ukrep povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas. Ta velja od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 – obstaja možnost podaljšanja s sklepom Vlade, a ne dlje kot ...

DZ sprejel Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva, nekatere določbe veljajo za vse delodajalce, ne le v zdravstvu!

16.7.2021, Vir: Verlag Dashöfer

... Državni zbor je sprejel Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), ki pa ne ureja le začasnih oz. interventnih ukrepov na področju zdravstva – posega namreč na različna področja. Zakon tako denimo ureja nadomestilo plače delavcem zaradi karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja ...

Mnenje Vlade o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o delovnih in socialnih sodiščih

16.7.2021, Vir: Ministrstvo za pravosodje, Vlada RS, gov.si

... Vlada RS je sprejela mnenje o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o delovnih in socialnih sodiščih. Slednjega je v Državni zbor vložila skupina poslank in poslancev, prvopodpisani Miha Kordiš. Predlog dopolnjuje ureditev začasnih odredb v individualnih delovnih sporih, in sicer za primere redne odpovedi ...

Vlada ne podpira Predloga zakona o spremembah Zakona o urejanju trga dela

16.7.2021, Vir: MDDSZ, Vlada RS, gov.si

... Vlada je sprejela Mnenje o Predlogu zakona o spremembah Zakona o urejanju trga dela, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev stranke Levica. Vlada RS pa je sprejela Mnenje o Predlogu zakona o spremembah Zakona o urejanju trga dela. Pojasnilo lahko preberete tu (v pripetem ...

Nadomestilo plače zaradi karantene, nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej po ZNUPZGarancija

15.7.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Nadomestilo plače delavcem zaradi karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej po Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva Zakon o nujnih ukrepih ...

PKP9 in ukrepi za delodajalceGarancija

15.7.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 - ukrepi za delodajalce Državni zbor RS je 7. 7. 2021 sprejel nov interventni zakon, in sicer Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu ...

Ponovno spremembe davčne obravnave povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

15.7.2021, Vir: Ministrstvo za finance, Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, gov.si

... Vlada RS je na dopisni seji, ki je potekala 14. 7. 2021, izdala Uredbo o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Med drugim višina, do katere se povračilo stroškov prevoza na delo in z delo ne všteva v davčno osnovo, spet znaša 0,18 evrov za ...

Zagotavljanje ustrezne temperature na delovnem mestu: priporočila IRSDGarancija

13.7.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Stališče Inšpektorata za delo RS je, da mora delodajalec vselej, ko se temperature občasno dvignejo nad 28 °C, sprejeti ustrezne ukrepe in s tem delavcem zagotoviti normalne delovne razmere (znosno delovno okolje - ustrezno toplotno udobje). ...

Zagotavljanje ustrezne temperature na delovnem mestuGarancija

13.7.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Ko v poletnih mesecih zunanje temperature poskočijo čez 30 stopinj celzija, zaradi česar se običajno segrevajo tudi delovni prostori, je povsem na mestu vprašanje, kakšna je ustrezna temperatura delovnih prostorov, ki jo mora zagotavljati delodajalec ...

več člankov
Najbolj brani članki

Dokumentacija, ki jo mora imeti delodajalec: kaj lahko pregleda inšpektor?Garancija

8.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

... Inšpektor vrši nadzor pri delodajalcu tako, da preverja, ali delodajalec pri poslovanju spoštuje zakone, druge predpise, kolektivne pogodbe in splošne akte iz področja varnosti in zdravja pri delu ter delovnih razmerij, minimalne plače, trga dela, zaposlovanja, dela in zaposlovanja tujcev, ...

PKP8 in krizni dodatekGarancija

4.2.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... PKP7 (Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19) Uradni list RS, št. 203/2020, 5/2021, 12/2021, 12/2021, v nadaljevanju: ZIUPOPDVE. 1 je ponovno, kot je že določal PKP1, vzpostavil obveznost ...

Nezgode pri delu: nasvetiGarancija

12.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

... V izogib morebitnim sankcijam inšpektorata, je pomembno, da delodajalec: nezgodo pri delu/nevarni pojav/poklicno bolezen inšpektoratu prijavi TAKOJ; v prijavi navede vse podatke, ki se zahtevajo glede na izbrani obrazec; obrazec izpolni v celoti v skladu z navodili in upošteva pri tem šifrante ...

Preprečevanje mobinga: obveznosti delodajalcev, sankcije in ugotovitve InšpektorataGarancija

12.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

... Inšpektorat Republike Slovenije za delo redno preverja in še vedno ugotavlja vse pogostejše kršitve tudi v zvezi s trpinčenjem na delovnem mestu (mobing). Kot izhaja iz poročila inšpektorata za leto 2018, so najpogostejše kršitve, ki jih inšpektorat odkrije, v sprejemu neustreznih ukrepov ...

Skrajšan delovni čas, dopust in bolniškaArhiv

5.8.2020, Odvetnica Lidija Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... V podjetju smo s 1.6.2020 izdali odredbe o skrajšanem delovnem času. Delo se opravlja v neenakomerni razporeditvi delovnega časa ( tri dni v tednu med 6. in 14. uro).   Kako je v primeru ko ima delavec dopust ali bolniško ( npr. dela 3 dni, 1 dan ima dopust ali bolniško in en ...

več člankov
Seminarji

Kadrovska šola

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… 

Več informacij >>> 

Elektronsko arhiviranje računovodske dokumentacije - računovodsko - davčni vidik

Udeleženci bodo skozi predavanje pridobili pregled katero računovodsko-davčno-poslovno dokumentacijo ter evidence moramo zaradi potreb računovodskega in davčnega nadzora, hraniti za določen čas, v nekaterih primerih pa tudi trajno.

Več informacij >>> 

Inšpekcija v podjetju