Danes je 19.6.2021

Najnovejši članki

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcevGarancija

17.6.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Pogoje in načine vstopa, zapustitve in bivanja tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih Uradni list RS, št. 1/18 - uradno prečiščeno besedilo, 9/18 - popr. in 62/19 - odl. US, v nadaljevanju: ZTuj-2 . 1 , pogoje za zaposlovanje, ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Zaposlovanje tujcev: inšpekcijski nadzor in predvidene globeGarancija

17.6.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Opozarjamo, da je to področje pod drobnogledom IRSD, saj opažajo trend kršitev določb, ki urejajo pogoje zaposlovanja, samozaposlovanja in dela tujcev v Republiki Sloveniji. Pri tem opažajo, da je največ kršitev, da so tujci opravljali drugo ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Soglasje za opravljanje nadurnega dela, ki presega 170 ur (komentar)Garancija

17.6.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Pri nadurnem delu gre za delo, ki ga delavec opravlja v skladu s pogodbo o zaposlitvi in torej po vsebini in naravi pomeni isto delo, kot ga opravlja v polnem delovnem času, le da ga opravlja zunaj sicer določenega rednega delovnega časa, v ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Soglasje za opravljanje nadurnega dela, ki presega 170 ur (vzorec)Garancija

17.6.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v Wordu. SOGLASJE DELAVCA ZA OPRAVLJANJE NADURNEGA DELA, KI PRESEGA 170 UR Spodaj podpisani _____________________________ [ vstaviti ime in priimek delavca ], s prebivališčem na naslovu ___________________________ [ vstaviti ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

17.6.2021, Vir: Verlag Dashöfer

... Da bi zadostili zakonskemu okvirju in morebitni sodni presoji je zelo pomembno, da delodajalci k postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi pravilno pristopijo ter ustrezno pripravijo samo odpoved pogodbe o zaposlitvi. Glede na to, je klepetalnica namenjena vsem, ki so zadolženi za izpeljavo postopka odpovedi ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Ko se v podjetju najavi davčna inšpekcija

16.6.2021, Vir: Verlag Dashöfer

... Davčni inšpekcijski nadzor je lahko za marsikaterega zavezanca stresen, predvsem zato, ker ne ve, kaj pričakovati in kako se obnašati, ko na vrata podjetja potrka davčni inšpektor. Da boste obisk slednjega pričakali brez skrbi, smo na portalu Inšpekcija v podjetju zbrali strokovne praktične informacije ...

Odrejanje opravljanja drugega dela oz. dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin (pojasnilo MDDSZ)

16.6.2021, Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gov.si

... Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo dokument Obveznost opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju (na domu) zaradi izvajanja ukrepov preprečitve širjenja koronavirusne bolezni covid-19 na podlagi 169. člena Zakona o delovnih razmerjih z dne 16. 6. 2021 ...

Prenehal veljati Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19 v upravnih zadevah

16.6.2021, Vir: Verlag Dashöfer

... Z iztekom epidemije je prenehal veljati Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19 v upravnih zadevah. To pomeni, da se ukrepi iz odloka pri vodenju upravnih postopkov oz. odločanju v upravnih zadevah ne izvajajo več, in sicer od 16. 6 ...

Letni dopust in regres

15.6.2021, Vir: Verlag Dashöfer

... Delavec s sklenitvijo delovnega razmerja pridobi pravico do letnega dopusta, pravica do plačanega letnega dopusta in do regresa pa sta neločljivo povezani. Letni dopust Letni dopust ne sme biti krajši kot 4 tedni v koledarskem letu – če delavec sklene delovno razmerje oz. mu slednje preneha ...

Zavarovanje izpolnitve davčne obveznostiGarancija

14.6.2021, Branka Svilar Mugoša, Vir: Verlag Dashöfer

... V postopku DIN je pomembno, da davčni zavezanec pozna tudi določbe ZDavP-2 glede zavarovanja izpolnitve davčne obveznosti. Davčni organ lahko namreč od zavezanca pred izdajo odločbe zahteva zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti. Vedno pa davčni organ, takoj po izdaji zapisnika ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi
več člankov
Najbolj brani članki

Dokumentacija, ki jo mora imeti delodajalec: kaj lahko pregleda inšpektor?Garancija

8.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

... Inšpektor vrši nadzor pri delodajalcu tako, da preverja, ali delodajalec pri poslovanju spoštuje zakone, druge predpise, kolektivne pogodbe in splošne akte iz področja varnosti in zdravja pri delu ter delovnih razmerij, minimalne plače, trga dela, zaposlovanja, dela in zaposlovanja tujcev, ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

PKP8 in krizni dodatekGarancija

4.2.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... PKP7 (Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19) Uradni list RS, št. 203/2020, 5/2021, 12/2021, 12/2021, v nadaljevanju: ZIUPOPDVE. 1 je ponovno, kot je že določal PKP1, vzpostavil obveznost ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Nezgode pri delu: nasvetiGarancija

12.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

... V izogib morebitnim sankcijam inšpektorata, je pomembno, da delodajalec: nezgodo pri delu/nevarni pojav/poklicno bolezen inšpektoratu prijavi TAKOJ; v prijavi navede vse podatke, ki se zahtevajo glede na izbrani obrazec; obrazec izpolni v celoti v skladu z navodili in upošteva pri tem šifrante ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Preprečevanje mobinga: obveznosti delodajalcev, sankcije in ugotovitve InšpektorataGarancija

12.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

... Inšpektorat Republike Slovenije za delo redno preverja in še vedno ugotavlja vse pogostejše kršitve tudi v zvezi s trpinčenjem na delovnem mestu (mobing). Kot izhaja iz poročila inšpektorata za leto 2018, so najpogostejše kršitve, ki jih inšpektorat odkrije, v sprejemu neustreznih ukrepov ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Skrajšan delovni čas, dopust in bolniškaArhiv

5.8.2020, Odvetnica Lidija Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... V podjetju smo s 1.6.2020 izdali odredbe o skrajšanem delovnem času. Delo se opravlja v neenakomerni razporeditvi delovnega časa ( tri dni v tednu med 6. in 14. uro).   Kako je v primeru ko ima delavec dopust ali bolniško ( npr. dela 3 dni, 1 dan ima dopust ali bolniško in en ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi
več člankov
Seminarji

Kadrovska šola

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… 

Več informacij >>> 

Elektronsko arhiviranje računovodske dokumentacije - računovodsko - davčni vidik

Udeleženci bodo skozi predavanje pridobili pregled katero računovodsko-davčno-poslovno dokumentacijo ter evidence moramo zaradi potreb računovodskega in davčnega nadzora, hraniti za določen čas, v nekaterih primerih pa tudi trajno.

Več informacij >>> 

Inšpekcija v podjetju