Danes je 26.5.2020

Najnovejši članki

Sprememba Zakona o delovnih razmerjih

7.2.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Delavec ima pravico do plačane odsotnosti zaradi spremstva otroka, učenca prvega razreda, v šolo na prvi šolski dan. V Uradnem listu RS (št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019) je bil objavljen Zakon o dopolnitvi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1B). Sprememba se ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Novi pravilniki s področja varnosti in zdravja pri delu

7.2.2020, Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gov.si

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti obvešča, da je izdalo štiri pravilnike, ki urejajo področje varnosti in zdravja pri delu. Gre za: Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Zakon o minimalni plači: inšpektorji bodo izvajali poostren nadzor nad delodajalci

7.2.2020, Vir: MDDSZ, IRSD

Od februarja pa bodo inšpektorji nadzorovali tudi upoštevanje določb Zakona o minimalni plači. Od 1. 1. 2020 znaša minimalna plača 940,58 evrov bruto, iz tega zneska pa so izločeni vsi dodatki, ki so določeni z zakoni, predpisi oz. kolektivnimi pogodbami - ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Odgovor Vlade glede minimalne plače

7.2.2020, Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gov.si

Na 58. seji, ki je potekala 23. 1. 2020, je Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko pobudo v zvezi s poskusi izigravanja delavskih pravic, pridobljenih na podlagi spremenjenega Zakona o minimalni plači. Plače se v Republiki Sloveniji urejajo s kolektivnimi ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi
več člankov
Najbolj brani članki

Pravice in obveznosti delodajalca ob obisku inšpektorjaGarancija

8.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

Delodajalec mora inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora. Inšpektorju mora dati pisna pojasnila, na vpogled mora dati vso dokumentacijo , ki jo v okviru nadzora zahteva inšpektor in po potrebi dati tudi potrebna ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Nasveti, kaj urediti v podjetju, v izogib sankcijamGarancija

8.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

Večino kršitev, ki jih običajno ugotovijo inšpektorji za delo, bi lahko delodajalci preprečili že s tem, da bi ravnali v celoti v sladu z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi, ki jih zavezujejo pri opravljanju dejavnosti. Ustrezno in učinkovito ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Dokumentacija, ki jo mora imeti delodajalec: kaj lahko pregleda inšpektor?Garancija

8.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

Inšpektor vrši nadzor pri delodajalcu tako, da preverja, ali delodajalec pri poslovanju spoštuje zakone, druge predpise, kolektivne pogodbe in splošne akte iz področja varnosti in zdravja pri delu ter delovnih razmerij, minimalne plače, trga dela, ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Pristojnosti inšpektorjev Inšpektorata RS za deloGarancija

8.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

Inšpektorat Republike Slovenije za delo (»Inšpektorat«) izvaja nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, in sicer v skladu z Zakonom o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 19/14 s spremembami, »ZID«) in Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (Uradni ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Postopek inšpekcijskega nadzoraGarancija

8.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

Postopek inšpekcijskega nadzora se običajno začne (i) po uradni dolžnosti oziroma (ii) na podlagi prijave . Prednostno se obravnavajo tiste prijave, iz katerih izhaja, da bodo izpolnjeni pogoji za izdajo prepovedne odločbe oziroma iz katerih izhaja, ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi
več člankov
Seminarji

Kadrovska šola

Predavateljici: Maja Brajnik, Doris Rakuša

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… Več informacij >>> 

Nadzor zaposlenih na delovnem mestu

Predavateljica: Maja Brajnik

Pri izvajanju nadzora delavcev mora biti delodajalec še posebej previden, saj ga lahko izvaja le znotraj meja dopustnega, kar pomeni, da ta nadzor ne sme nesorazmerno posegati v pravico do zasebnosti delavcev. Na seminarju boste izvedeli, kakšne so meje dopustnega nadzora, ki je sorazmeren glede na poseg v pravico do zasebnosti delavcev ter katere so najbolj ključne točke in »pasti« na katere morajo biti delodajalci še posebej pozorni. Več informacij >>> 

Inšpekcija v podjetju