Danes je 26.5.2020

Vsebina, dostopna naročnikom
Input:

Zakon o minimalni plači: inšpektorji bodo izvajali poostren nadzor nad delodajalci

7.2.2020, Vir: MDDSZ, IRSD

Od 1. 1. 2020 znaša minimalna plača 940,58 evrov bruto, iz tega zneska pa so izločeni vsi dodatki, ki so določeni z zakoni, predpisi oz. kolektivnimi pogodbami – to velja tudi za del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost.

Inšpektorat RS za delo pa bo izvajal poostren nadzor nad izvajanjem določb Zakona o delovnih razmerjih (glede regresa, plačilnega dneva, kraja in

Dostop do vsebine imajo naročniki modula:
Inšpekcija v podjetju Profi
Naročnina

Dostop do plačljivih dokumentov

Registracija

Periodične novice

ali prijava.