Danes je 30.11.2020

On-line seminar

Opravljanje dela s krajšim delovnim časom in nadurno delo

Prijavite se na on-line seminar V ŽIVO

Najbližji termin: 02. 12. 2020
Čas: 10.00 - 11.00
Cena: 89,00 EUR
Število razpoložljivih mest: 49

Naroči    Več informacij

Kaj je on-line seminar?

Najnovejši članki

Podaljšanje ukrepov

20.11.2020, Vir: Vlada Republike Slovenije, gov.si

Vlada RS je podaljšala nekatere ukrepe za zajezitev okužb s covid-19. Ti se nanašajo na: začasno prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom (podaljšano za 7 dni) začasno prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom na ...

Pravilnik o hrambi in arhiviranju dokumentarnega gradiva (vzorec)Garancija

19.11.2020, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. Na podlagi 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT , 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZposS in 81/19, 36/ ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Odredba začasno spremenjenega kraja opravljanja dela zaradi izjemnih okoliščin (vzorec)Garancija

19.11.2020, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Opomba o razglasitvi epidemije Vlada RS je epidemijo razglasila z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2020 ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Odredba o začasnem čakanju na delo doma zaradi koronavirusa (vzorec)Garancija

19.11.2020, Lidija Turk, odvetnica, Vir: Verlag Dashöfer

Opomba o razglasitvi epidemije Vlada RS je epidemijo razglasila z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2020 z dne 12. 3. 2020). Odredba je ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Odredba o začasnem opravljanju drugega dela zaradi koronavirusa (vzorec)Garancija

19.11.2020, Lidija Turk, odvetnica, Vir: Verlag Dashöfer

Opomba o razglasitvi epidemije Vlada RS je epidemijo razglasila z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2020 z dne 12. 3. 2020). Odredba je ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Odredba o začasnem opravljanju dela od doma zaradi koronavirusa (vzorec)Garancija

19.11.2020, Lidija Turk, odvetnica, Vir: Verlag Dashöfer

Opomba o razglasitvi epidemije Vlada RS je epidemijo razglasila z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2020 z dne 12. 3. 2020). Odredba je ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Izjava delavca o upoštevanju varnosti in zdravja pri delu od doma zaradi epidemije koronavirusa (vzorec)Garancija

19.11.2020, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Opomba o razglasitvi epidemije Vlada RS je epidemijo razglasila z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2020 z dne 12. 3. 2020). Odredba je začela ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Višja sila in ukinitev javnega prevoza

17.11.2020, Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gov.si

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) pojasnjuje, kako je z nezmožnostjo prihoda na delo, ker je javni prevoz začasno ukinjen (skladno z Odlokom o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju ...

Epidemija podaljšana za 30 dni

17.11.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Vlada RS je glede na epidemiološko sliko v državi izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni covid-19 na območju Republike Slovenije. Odlok začne veljati 18. 11. 2020 in bo veljal 30 dni.

Odloki Vlade glede covid-19

16.11.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Vlada RS je ponovno izdala odloke, ki naj bi zajezili okužbe s covid-19. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil Od 16. 11. 2020 je prepovedano »izvajanje vseh ...

več člankov
Najbolj brani članki

Pravice in obveznosti delodajalca ob obisku inšpektorjaGarancija

8.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

Delodajalec mora inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora. Inšpektorju mora dati pisna pojasnila, na vpogled mora dati vso dokumentacijo , ki jo v okviru nadzora zahteva inšpektor in po potrebi dati tudi potrebna ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Nasveti, kaj urediti v podjetju, v izogib sankcijamGarancija

8.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

Večino kršitev, ki jih običajno ugotovijo inšpektorji za delo, bi lahko delodajalci preprečili že s tem, da bi ravnali v celoti v sladu z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi, ki jih zavezujejo pri opravljanju dejavnosti. Ustrezno in učinkovito ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Dokumentacija, ki jo mora imeti delodajalec: kaj lahko pregleda inšpektor?Garancija

8.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

Inšpektor vrši nadzor pri delodajalcu tako, da preverja, ali delodajalec pri poslovanju spoštuje zakone, druge predpise, kolektivne pogodbe in splošne akte iz področja varnosti in zdravja pri delu ter delovnih razmerij, minimalne plače, trga dela, ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Pristojnosti inšpektorjev Inšpektorata RS za deloGarancija

8.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

Inšpektorat Republike Slovenije za delo (»Inšpektorat«) izvaja nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, in sicer v skladu z Zakonom o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 19/14 s spremembami, »ZID«) in Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (Uradni ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi

Postopek inšpekcijskega nadzoraGarancija

8.11.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

Postopek inšpekcijskega nadzora se običajno začne (i) po uradni dolžnosti oziroma (ii) na podlagi prijave . Prednostno se obravnavajo tiste prijave, iz katerih izhaja, da bodo izpolnjeni pogoji za izdajo prepovedne odločbe oziroma iz katerih izhaja, ...

Dostopno za naročnike: Inšpekcija v podjetju Profi
več člankov
Seminarji

Kadrovska šola

Predavateljici: Maja Brajnik, Doris Rakuša

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… Več informacij >>> 

Nadzor zaposlenih na delovnem mestu

Predavateljica: Maja Brajnik

Pri izvajanju nadzora delavcev mora biti delodajalec še posebej previden, saj ga lahko izvaja le znotraj meja dopustnega, kar pomeni, da ta nadzor ne sme nesorazmerno posegati v pravico do zasebnosti delavcev. Na seminarju boste izvedeli, kakšne so meje dopustnega nadzora, ki je sorazmeren glede na poseg v pravico do zasebnosti delavcev ter katere so najbolj ključne točke in »pasti« na katere morajo biti delodajalci še posebej pozorni. Več informacij >>> 

Inšpekcija v podjetju